welkom bij the real gym

Privacy Statement

Als je lid bent van the real gym of je wilt een abonnement afsluiten, My Wellness gebruikt bij je training, onze website bezoekt of gebruik maakt van onze app, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig.

Uiteraard gaat the real gym zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Dit hebben wij vastgelegd in onze Privacy Statement. Hierin je kunt nalezen hoe wij met jouw gegevens omgaan en wat jouw rechten hierin zijn.

Meer weten? Lees hieronder onze Privacy Statement. Deze is uiteraard ook verkrijgbaar op de club.

Privacy Statement the real gym

Dit is het Privacy Statement van the real gym B.V., gevestigd aan de Leyenseweg 115/K, 3721 BC in Bilthoven, KvK-nummer 30248549.

the real gym B.V. (‘the real gym’) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij jouw lidmaatschap bij de the real gym vestigingen, bij gebruik van de website www.therealgym.com (‘website‘) of onze app. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Wat zijn persoonsgegevens?

the real gym verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Welke informatie verzamelen wij?

the real gym verzamelt en verwerkt bij het aangaan van een the real gym abonnement jouw persoonsgegevens, in ieder geval je NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en telefoonnummer. Als je via je werkgever bent aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland, worden je gegevens via je werkgever verzameld en verwerkt.

Als je eenmaal een the real gym abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer je onze club bezoekt, als je reageert op onze sociale media uitingen of door gebruik van het My Wellness systeem.

Ook is het mogelijk dat overige informatie met betrekking tot je lidmaatschap en/of bezoek van de website en app (aantal bezoeken, voorkeuren, betalingsgegevens, etc.) wordt verzameld en verwerkt.

Voor welke doelen verzamelt the real gym deze gegevens?

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan the real gym haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen lidmaatschapspas aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot the real gym club voor jou niet mogelijk is. Je persoonsgegevens worden dus gebruikt ter registratie en uitvoering van je lidmaatschap. Daarnaast zal the real gym deze gegevens gebruiken om je per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van the real gym.

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze website of onze diensten te verbeteren. the real gym kan je ook na afloop van je lidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij je hebt aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van the real gym te willen ontvangen.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

the real gym werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten zoals My Wellness systeem of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de AVG. 
Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Overdracht van je gegevens aan derden

the real gym kan je persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt, kan the real gym je alternatieve betaalopties aanbieden. Indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen jouw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

Indien the real gym een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) the real gym wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tenslotte kan the real gym je persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van jouw persoonsgegevens zal the real gym je expliciete voorafgaande toestemming vragen, indien dit vereist is op grond van de AVG.

Beveiliging van jouw gegevens

the real gym gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. the real gym zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen the real gym en haar vestigingen toegang hebben tot jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

the real gym bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Jouw invloed op de verwerking van je persoonsgegevens

In de AVG zijn een aantal rechten met betrekking tot jouw invloed op je persoonsgegevens omschreven en vastgelegd. Zo heeft iedereen het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan men bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Uiteraard kun je in jouw club opvragen welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd. Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een email te sturen  naar info@therealgym.com of brief naar the real gym, Postbus 85, 3720 AB, Bilthoven te sturen. Doe dit onder vermelding van “privacy verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Dit bovenstaande geldt ook wanneer je je persoonsgegevens wenst te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking wenst aan te vragen of te laten overdragen.

Geen cookies

Jouw webbrowser zal – net als de meeste webbrowsers – automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van the real gym, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn.

Wijziging Privacy Statement

the real gym behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen of actualiseren. Wij adviseren je dan ook om onze Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Versie mei 2018